Ankara Anlaşması Konusunda Son Duyuru

by Vize Tv

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması ile ilgili vatandaşlarımıza yaptığı duyuru ile olumsuz bir tablo ile karşılaşmamak için “başvurularını eksiksiz bir şekilde hazırlamalarını, Türkçe evrakın tümünü İngilizce yeminli tercümeleriyle (Türkiye ya da İngiltere’de bulunan yeminli tercümanlarca çevrilip onaylanmış) birlikte teslim etmelerini ve işyerleri için sermaye olarak kullanacakları paralarını kendi hesaplarında bulundurmaya dikkat etmelerini tavsiye etti. Yapılan açıklamada “ Vatandaşlarımızın dosyalarının tam olması halinde başvurularının kabul ihtimali artacağından “İdari İnceleme” başvurusuna da gerek kalmamış olacaktır” denildi.

Londra Başkonsolosluğumuz, ülkemiz için çok büyük bir öneme sahip Ankara Anlaşması için gelişmeleri Birleşik Krallık cephesinden takip ediyor. Ankara Anlaşması başvurularından sorumlu ekip ile altı ayda bir yapılan koordinasyon toplantılarına da aksatmadan devam ediyor ve bu çerçeve içinde de bilgilendirmelerini gerçekleştiriyor.

Sheffield Ofisi’nde gerçekleştirilen son toplantıya Başkonsolosluk Heyetimiz ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Ankara Anlaşması Ekibi (“ECAA Team”) katıldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasıyla (Brexit) sonuçlanan referandum ve ardından yaşanan gelişmelerle Ankara Anlaşması konusunda endişelerin yoğunlaştığı bir dönemde, söz konusu bu son toplantı daha da önem arz ediyordu. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan konsolosluk yetkilileri “Genel çerçevede, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece İngiltere’nin AB’den yasal olarak çıkışı gerçekleşinceye kadar yapılan başvuruların “normal başvuru” olarak değerlendirmeye alınmasına devam edileceği” yönünde görüşünün hakim olduğunu belirttiler.

Söz konusu toplantı sırasında bilgilendirmede bulunan Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı yetkilileri, “Brexit” sonrası AB’den çıkış sürecinin şu anda Ankara Anlaşması’nı etkilemediğini, başvuruların normal prosedür içerisinde değerlendirilmesine devam edildiğini, garanti verememekle birlikte mevzuatta şu an için bir değişiklik öngörülmediğini” de sözlerine eklediler.

ankara-anlasmasi-konusunda-son-duyuru2-246x300

Konsolosluk yetkililerimizin “yavaşlamanın nedenleri” üzerine sordukları bir soru üzerine ise “Başvuruların değerlendirilmesinde “Brexit” ile bağlantılı bir yavaşlamanın söz konusu olmadığını, başvuruların neticelenmesindeki yavaşlamanın dosyaların tam ve düzgün olarak hazırlanmamış olmasından kaynaklandığını belirterek özellikle üç maddeye kesinlikle uyulması gerektiğini” belirtmişlerdir.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nın Ankara anlaşmasında en çok yapılan hatalar olarak değerlendirdikleri üç madde ise şu şekilde;

A – İş kurmak için gerekli sermayenin başvuru sahibinin kendi adına olması gerekiyor. Yetkililer hediye olarak verilmiş olsa dahi, söz konusu kaynağın (“fund”) tamamen başvuru sahibinin kontrolünde ve kendi hesabında olması, olmazsa olmazlar arasında.

B – İkinci önemli husus ise, kendi namına (“self-employed”) çalışacak vatandaşlarımızın uzatma başvurularında geçici bilanço (“interim account”) vermeleri gerektiğidir. Vergi beyan döneminin son günü olan 31 Ocak öncesinde yapılan başvurularda, yıllık hesapların 31 Ocak itibariyle hazırlanacağı düşünülerek, başvurularla birlikte geçici bilanço dökümünün gönderilmediği, bunun da gecikmelere ve yetersiz görülen bilanço dökümleri nedeniyle başvuruların kabul edilmemesine neden olabildiği İngiliz yetkililerce özellikle hatırlatılmıştır.

C – Üçüncü önemli husus ise, ilk başvurularla birlikte teslim edilen banka hesap dökümlerinin ve diğer Türkçe evrakın yeminli tercümelerinin bulunmaması olarak belirtilmiştir. Normal koşullarda, teslim edilen yabancı dildeki tüm belgelerin onaylı İngilizce tercümelerinin gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak şahsen veya firmalar aracılığıyla yapılan başvurularda başta banka hesap dökümleri olmak üzere zaman zaman tercümesi bulunmayan Türkçe belgelerin gönderildiği, bu durumun da değerlendirme sürecini yavaşlattığı yetkililerce ifade edilmiştir.

ankara-anlasmasi-konusunda-son-duyuru3-300x187

Sheffield Ofisi’nde yapılan toplantıda ayrıca konsolosluğa ulaşan bazı sorular hakkında da net bilgiler alınmaya çalışılmış ve ulaşılan sonuçlara göre;

1 – Göçmenlik yasasında yapılan değişiklerle beraber 2015 yılında göçmenlik başvurularında “itiraz/temyiz hakkı” kaldırılmış, yerine “İdari İnceleme” (“Administrative Review”) uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamayla, ilgili diğer tüm vize kategorileriyle birlikte, Ankara Anlaşması başvurularında ret cevabı alındığında karar mahkemeye götürülememekte, istenirse “İdari İnceleme” sürecinden geçmek zorunda kalınmaktadır.

Yine aynı kurum içerisinde bulunmasından dolayı şikayetçi olunan bu mekanizmayla ilgili olarak Birleşik Krallık yetkilileri, incelemelerin bağımsız bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayarak, idari incelemenin sonuçlarından memnun olunmaması durumunda konunun Yargısal İnceleme (“Judicial Review”) kapsamında da değerlendirilebileceği belirtmişlerdir.

Öte yandan sözkonusu yetkililer, başvuru sahiplerinin konuyu “İdari İnceleme”ye taşımak yerine redde gerekçe olan eksikleri tamamlayarak yeni bir başvuru da yapabileceklerini (bu bağlamda Ankara Anlaşması başvurularından başvuru ücreti alınmadığını da hatırlatarak) ifade etmişlerdir.

2 – Ankara Anlaşması çerçevesindeki başvuru sahiplerinin eşlerinin sürekli oturuma başvurmadan önce eşleriyle 2 yıl birlikte yaşama zorunluluğu konusunda ise yetkililer Yargısal İnceleme (Judicial Review) kapsamında süren bir dava olduğunu, davanın 2016 yılı Ekim ayı içerisinde görüleceğini ve bu davanın bir değişiklik oluşturması halinde sonuçlarının önümüzdeki Kasım ayı içerisinde netlik kazanabileceğini bildirmişlerdir.

3 – 2015 yılı Nisan ayındaki mevzuat güncellemesinin ardından artık “Home Office” yetkililerinin Ankara Anlaşması başvurularında ilave evrak isteme yükümlülüğünün bulunmadığı, tüm başvuruların tam ve eksiksiz yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Sheffield Ofisi yetkilileri küçük eksikliklerden ötürü hemen ret verilmediğini, düzeltme talep edildiğini ve katı bir uygulamanın söz konusu olmadığını aktarmışlar ancak, bahsekonu güncelleme öncesinde olduğu gibi belgelerin büyük bir çoğunluğunun eksik gönderilmesinin başvuru sahiplerinin aleyhine sonuçlanabileceğinin altını çizmişlerdir.

4 – Ankara Anlaşması başvuruları neticesinde verilen oturum izinleri kesin olmamakla birlikte temayül olarak ilk aşamada 1 yıl, bilahare 3 yıl uzatma ve süresiz oturum şeklindedir. Ancak son zamanlarda normal şartlarda 3 yıl olması gereken uzatmaların yoğun şekilde 1 yıl olarak verildiğine yönelik şikâyetlerin iletilmesi üzerine cevaben bu uygulamada esasen bir değişiklik olmadığı, 3 yıllık uzatma için verilen belgelerde eksiklik olması ya da ticari faaliyetin sağlıklılığına ilişkin belgelerin ikna edici bulunmaması durumunda 3 yıl yerine 1 yıllık uzatma verilmekte olduğu yanıtı alınmıştır. Ancak sözkonusu yetkililer başvuru sahiplerinin eksikliklerini tamamlayarak tekrar uzatma başvurusu yapmalarının önünün açık olduğunu vurgulamışlardır.

5 – Toplantıda İngiliz yetkililer, Sheffield Ofisi’nin mevcut idari yapısı ve iş yüküne bağlı olarak Ankara Anlaşması başvurularında en geç 6 ay içerisinde sonuç alınabileceğini, başvuru dosyasının karmaşıklığına göre nadir de olsa uzamaların olabileceğini fakat bu durumda başvuru sahiplerini mutlaka önceden bilgilendirileceklerini ifade etmişlerdir.

Başvuruların sonuçlandırılmasında azami süre 6 ay olmakla birlikte görüşülen yetkililer başvuruları çok daha erken sonuçlandırmaya gayret ettiklerini ancak bu konuda bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, bugün itibariyle bir Ankara Anlaşması başvurusunu yaklaşık 6 haftada sonuçlandırabildiklerini tarafımıza bildirmişlerdir.

ankara-anlasmasi-konusunda-son-duyuru4-300x300
ankara-anlasmasi-konusunda-son-duyuru5-300x200İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması’ndan sorumlu yetkilileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak koordinasyon toplantılarında aktarılmak üzere, vatandaşlarımız Ankara Anlaşması başvurularıyla ilgili olarak yaşadıkları genel sorunları doğrudan ya da varsa işlemlerini takip eden avukatlık firmaları aracılığıyla Başkonsolosluğumuz Hukuk Danışmanlığı’nın legaladviser@turkishconsulate.org.uk e-posta adresine veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizin londra@csgb.gov.tr adresine bildirebilirler.

Benzer Haberler

Yorum Paylaş

Hakkımızda

vizetv.co.uk

 

Popüler İçerikler

Son İçerikler

Mail Listesi

En güncel vize ve seyahat haberlerine ilk siz ulaşın!

@2024 – Bu site Gesa Web Solutions tarafından geliştirilmiştir.

 
X